MySQL

No Image
メモ。以下の通り。$ mysqldump -u xxx -p --no-data>temp.sql$ mysql -u xxxx -p <temp.sqlパイプで1行にまとめても良い。

MySQL

No Image

メモ。
以下の通り。

$ mysqldump -u xxx -p -t –where ‘foo=1’>/tmp/backup.sql