MySQL

No Image
メモ。以下の通り。$ mysqldump -u xxx -p --no-data>temp.sql$ mysql -u xxxx -p <temp.sqlパイプで1行にまとめても良い。